Rutiner

Der er en række forskellige rutiner, der udspiller sig i Kastaniehuset hver dag. Disse udgør ofte en omfattende del af hverdagen og pædagogikken. Rutinerne er de daglige gentagelser, som giver dagen et overskueligt indhold, får det praktiske til at hænge sammen og skaber nogle helt fantastiske læringsmuligheder for børnene. Derfor fylder ofte meget i børnenes institutionsliv, da det er gennem gentagelser af meningsfulde aktiviteter, børnene lærer aller mest. Der er rigtig mange rutiner i løbet af en dag:

  • Ankomst med henholdsvis modtagelse i dagtilbuddet og afsked med forældrene om morgenen
  • Ved måltiderne
  • Bleskift og toiletbesøg
  • I garderoben
  • Sovetid for dem, der har brug for en lur
  • Hygiejne - især håndvask
  • Afhentning om eftermiddagen

Rutinerne kan have mange forskellige formål og betydninger for børnene. Nogle gange kan de udgøre en tryg genkendelig ramme, fordi børnene kender til indhold og forløb. Her bliver det oftest nemmere at orientere sig i hverdagen og bidrage til rutinernes gennemførsel. Det kan give en opleve af menings- og betydningsfuldhed og give en række vigtige succesoplevelser . Andre gange kan rutinerne komme til at udgøre en ramme for, hvordan man kan eller bør navigere i hverdagen. Børnenes impulser kan møde begrænsninger, der kan hjælpe dem med bedre at overskue hverdagens mange muligheder.

Nogle af de vigtigste rutiner er bl.a. afleveringen om morgenen. Karakteren af denne overgang fra hjem til dagtilbud kan have stor betydning for barnets start på dagen. For en del børn er denne overgang ikke så kompliceret, mens andre har sværere ved at finde deres plads i børnehuset og/eller tage afsked med forældrene.

Der kan være mange forskellige elementer, der spiller ind i forbindelse med afleveringen. For nogle børn handler det om de voksne. I Kastaniehuset ser vi det som noget helt essentielt, at møde både barn og forældre med øjenkontakt og glæde hver dag. At føle sig velkommen har kæmpe stor betydning for, at dagen kan starte godt. Vi ser afleveringen som en enormt vigtig del af hverdagens rutiner og har altid tid til at mødes og tale om eventuelle udfordringer ved afleveringen.

I den anden ende af dagen er forældrenes afhentning af børnene også en del af de daglige gentagelser. At blive hentet er i almindelighed en glædelig begivenhed. også her er det vigtigt, at vi ser hinanden i øjnene og får afsluttet dagen godt.

På samme måde som med aflevering og afhentning, har alle rutiner en afgørende betydning for børnenes dagligdag. Hvis der er udfordringer, løser vi dem sammen og alle oplevelser skal tages alvorligt.