Aktiviteter

Aktiviteter i Kastaniehuset udgør alt fra ture og gruppeaktiviteter til projekter med alverdens forskellige fokusområder. Fælles for aktiviteter i Kastaniehuset er, at processerne er vigtigere end produktet. Mange processer har et produkt som resultatet og det er oftest det forældrene ser, når de kommer og henter børnene. Men det er i processen at læringen foregår.

Aktiviteterne kan både være voksen- og børneinitieret. Det vil sige, at det både kan være de voksne i børnehuset, der planlægger og igangsætter aktiviteten med et helt særligt formål. Men det kan også være børnene selv, der får en ide og igangsætter en aktivitet.

Her kan vi skelne mellem det vi i daglig tale kalder "voksenstyrede aktiviteter" og "fri leg". Fælles for begge typer aktiviteter er, at der bag enhver aktivitet ligger et læringspotentiale. Der er derfor altid en professionel vinkel på de aktiviteter der foregår i Kastaniehuset.

Ture ud af huset er en voksenstyret aktivitet, hvor børnene møder verden uden for institutionens rammer. Her har børnene mulighed for at få andre oplevelser og erfaringer, som kan give indhold til en mere nuanceret hverdag og give nye vinkler til den frie leg.

En anden side ved de voksenorganiserede aktiviteter er projekter, hvor børnene gennem længere tid beskæftiger sig med samme tema, eksempelvis fiskeliv, mig og min krop, sundhed, kunst osv. Her fastholdes et fokus over en længere periode for herved at kunne udforske flere nuancer og oplevelser for børnene.

I de voksenorganiserede aktiviteter er børnene tæt på de voksne. Aktiviteterne giver derfor både mulighed for børnene til at opdage og skabe, men også for at skulle deltage under givne og mere faste rammer og regler.

På den ene side giver de voksenorganiserede aktiviteter således børnene mulighed for at opleve og erfare fællesskab, kontakt og udforskning.

De voksenorganiserede aktiviteter er oftest de mest synlige aktiviteter og dem, der skrives ned i et årshjulet. Her kan man få et overblik over årets gang, hvor også børnehusets traditioner er markeret.