Kastaniehuset som praktiksted

Kastaniehuset modtager både Pædagogstuderende og PAU elever.

De indgår i husets- og stuernes arbejde ud fra hvilken praktikperiode de er i.

Nedenfor finder man Kastaniehusets praktikbeskrivelse.