Kastaniehusets bestyrelse 2015-16

Bestyrelsen består af fem forældre med børn i Kastaniehuset. Bestyrelsesrepræsentanter vælges for to år ad gangen og vælges på et forældremøde med simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen har også én-to medarbejderrepræsentanter, der vælges blandt det faste personale på et personalemøde.

Foruden forældre og medarbejdere sidder børnehusets leder som sekretær med ansvaret for den daglige drift af børnehuset. Lederen har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.