Samtaler - rum for åbenhed og koordinering.

Kommunikationen mellem hjemmet og institutionen er vigtig for barnets og jeres trivsel

Derfor har vi planlagt løbende samtaler som skal sikre, at der skabes rum for at høre om bl.a. barnets trivsel, men også at koordinere, hvordan i og vi støtter jeres barns udvikling og læring bedst muligt.

Forventnings-/optartssamtale. Denne ligger kort før barnet starter i institutionen eller evt. flytter fra vuggestuen til børnehaven. Denne er en samtale mellem forældre og pædagog fra barnets team (enten vuggestuen eller børnehaven).

Opfølgende samtale. Disse planlægges i tidsrummet efter at jeres barn har gået i institutionen i 2-4 måneder og aftales med personalet i barnets team.

Løbende samtaler. Har I som forældre eller vi som personale behov for en opfølgende samtale omkring trivsel, familiære udfordringer, skoleudsættelse eller andet, aftales disse løbende mellem jer forældre og personalet i teamet.

Overgangsamtaler. Disse holdes som en afslutning, hvor man sammen nedskriver barnets kompetencer, ressourcer og udfordringer som videresendes til den nye institution eller skole.

Generelt opfordrer vi jer til at kontakte teamet, hvis der er områder, som I har brug for at få vendt eller noget, der undrer jer i hverdagen.

Ligeledes er I altid velkommen til at kontakte ledelsen i Kastaniehuset omkring de overordnede forhold i huset, herunder organisering eller praktiske forhold.