Kastaniehusets pædagogiske profil

Institutionens pædagogiske profil tager udgangspunkt i at skabe et trygt og udviklende læringsmiljø, hvor det enkelte barn kan udvikle sig på sin vej i livet. Vi ser barnet som et unikt væsen, der gennem sanserne, legen og samværet med andre børn og voksne, oplever og lærer om sig selv og sin omverden.

Det er således Kastaniehusets opgave at understøtte barnet gennem nærvær, anerkendelse, nysgerrighed og et læringsmiljø, der er tilpasset børnenes behov og udviklingstrin.

Dette gør vi bl.a. ved at skabe rammerne for en tryg hverdag, hvor genkendelighed og rutiner skaber rammen for det pædagogiske arbejde med børnene. Pædagogikken skal være i børnehøjde og alle børn skal delagtiggøres i deres eget liv. Vi står på ligeværd og dialog som de vigtigste redskaber i arbejdet med at skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel og udvikling.