Dialog er vigtig for fællesskabet

Kommunikation mellem institutionen og hjemmet.

For at jeres barn trives er det vigtigt at vigtige informationer deles mellem institutionen og hjemmet. Hvis I har ting som I mener er vigtigt for os at vide så giv venligst besked personligt el. pr. telefon. Ligeledes vil vi formidle vigtige informationer til jer. Det er dog sjældent muligt at have længere samtaler ved aflevering el. afhentning, da vi der må have fokus på børnene. Derimod er der mulighed for at aftale et kort el. længere møde med stuepædagogen el. evt. ledelsen efter behov.

Af sikkerhedsmæssige grunde er det vigtigt at I hurtigst muligt udfylder vigtige informationer på børnelynet. Samtidig er indtjekning og udtjekning vigtigt for jeres barns sikkerhed, da det er denne liste der fungerer som evakueringsliste ved f.eks. brand el. lign.

Hvis jeres barn er syg el. holder fri er det ligeledes vigtigt at I informerer om dette på intra. 

Vigtige informationer om huset og stuen finder du på Børnelynet el. på husets opslagstavle, lige indenfor hoveddøren.

Det er vigtigt løbende at holde sig opdateret på Børnelynet. Her finder du både dagbøger, fotos, nyhedsbreve og oplysninger om ture.

Se mere under forældresamtaler