Åbningstider

Lukkedage i Kastaniehuset

Socialudvalget har i 2001 besluttet at give bestyrelserne kompetence til at vedtage, om deres institution skal holde lukket 5 enkeltdage om året.

Hvis du har spørgsmål til Kastaniehusets lukkedage, er du velkommen til at ringe til lederen af børnehuset.

 

Det gælder for forældre, der har brug for pasning på nogle af de børnehusets lukkedage, at de skal informere lederen herom senest 3 måneder inden den pågældende dato. De vil derefter blive tilbudt en alternativ løsning.

Forældrebestyrelsens overordnede hensigt med beslutningen om de valgte lukkedage, har været at spare på ressourcerne til dage med mange børn, da der rent statistisk altid har været mødt meget få eller ingen børn på de de valgte dage.

Bilag
I dokumentet kan du se datoerne for lukkedagene i 2019, som forældrebestyrelsen har besluttet i september 2018. Dagene er lagt, så de kræver færrest mulige ressourcer for både forældrene og børnehuset.